دلباختگان یار

فرا رسید عید الله اکبر برشما منتظران مبارک باد

تفسیر دعای عهد

در ادامه مطالب شماره قبل اين نشريه حال به ادامه تفسير دعاي عهد مي پردازيم:

***

« اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْألُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ »

« بار خدايا ! از تو درخواست مي كنم به حق روي بزرگوار و بخشنده ات ! »

كريم، يعني بزرگوار، با كرامت و بخشنده؛ «وجه» به معناي صورت است؛ ولي خداوند مبرّا از جسم و عضو است. بنابر اين مقصود از «وجه كريم» عموميت رحمت و كرامت الهي است كه بر غضب او تقدم دارد.

«وجه كريم» رويكردكريمانه خداوند به مخلوقات است كه در اين فراز از دعا، خداوند را به آن كرم و بزرگواري گسترده مي خوانيم.

*** 

« وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ »

« و از تو درخواست مي كنم به حق نور وجه روشنايي بخش تو ! »

نور خود روشن است و روشني بخش نيز مي باشد . خداوند نور هستي است: { اَلله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ }.

آنچه كه در هستي نمود و بودي دارد همه از فيض وجود خداوند سرچشمه مي گيرد .

آري، خداوند هم نور است و هم «منير» است . آنچه كه از ديار عدم پا به عرصه وجود گذاشته همه به لطف وجه «منير» ذات انور خداوند است .

درجات نور

همان گونه كه نور طبيعت داراي مراتب است واز تشعشع كرم شب تاب ، تا خورشيد جهان افروز ، همه درجات نورند ؛ موجودات نير بر اساس ميزان دريافت هستي و نور وجود از سر چشمه وجود، درجات مختلفي قرار دارند

بنابراينمراد از «وجه منبر»، مي تواند تجلي نور هدايت الهي در پيامبر اكرم (ص) و اوصياي آن حضرت باشد .  

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 6:57  توسط روح اله فقیه  |